RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

Informujemy, że: 
 1. Administratorem danych osobowych jest REFUGIUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul.Legionów 30/5, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773129, o kapitale zakładowym 7.060.000,00 zł, REGON: 382213961, NIP: 8733269653. Kontakt z Administratorem możliwy jest również poprzez adres e-mail: refugium.tarnow@gmail.com. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy o pobyt krótkoterminowy z klientem Domu Wczasowego Willa Pogoń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie udzielonej zgody), lit. b (niezbędne dla wykonania umowy), lit. c) 9 (niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze), lit. f) (niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”. 

3. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy o pobyt krótkoterminowy oraz regulaminowych obowiązków Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu, wymienionego w pkt. 2. 

 5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem osób i instytucji, upoważnionych na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionych pracowników Administratora oraz w niezbędnym zakresie i na wyraźne zlecenie Administratora – podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia usług księgowych, prawnych, ubezpieczeniowych, informatycznych, pocztowych i kurierskich. 

6. Administrator danych osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 8. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora danych osobowych do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); • okres, przez jaki są świadczone usługi; • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych osobowych; • okres na jaki została udzielona zgoda. 
Liczba odwiedzin: 2547
Copyright © 2020 Willa Pogoń, wszelkie prawa zastrzeżone.
Liczba odwiedzin: 2547
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem